achtergrond

WERKbalansmeter

De WERKbalansmeter of WBM is een korte test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog ''goed in hun vel zitten''. De WBM stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, werkplezier en inzetbaarheid. Daarnaast kan de WBM door de unieke opzet ook worden ingezet als een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waardoor belangrijke HR-thema's in kaart worden gebracht en u weet wat er speelt in uw organisatie. Het instrument is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken. 

WERKbalansmeter 
De WBM is een vragenlijst die medewerkers via internet of schriftelijk kunnen invullen. De WBM gaat over vijf onderwerpen:

 • Werkplezier
 • Werk en gezondheid
 • Werk-privé balans
 • Relatie met collega's en leidinggevende
 • Vakkennis/vaardigheden

Persoonlijke uitslag 
Medewerkers krijgen na het invullen van de WBM hun eigen uitslag met adviezen en tips. Die individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer.

Bedrijfsrapportage 
Doen er meer dan tien medewerkers mee, dan ontvangt u een bedrijfsrapportage. De gegevens hierin zijn niet te herleiden tot individuen. Voor de bedrijfsrapportage is een interne en een externe benchmark beschikbaar. U kunt aan de WERKbalansmeter desgewenst bedrijfsspecifieke vragen toevoegen. De resultaten daarvan komen niet terug in de persoonlijke uitslag maar wel in de bedrijfsrapportage. Hierdoor kunt u de WBM ook gebruiken als een medewerkersonderzoek.

Wat levert de WERKbalansmeter op?

Voor werknemer

 • Inzicht in de eigen situatie en de mogelijkheid om direct zelf aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te versterken.
 • Praktisch hulpmiddel om gezond en met plezier te kunnen blijven werken.

Voor werkgever

 • De WBM activeert uw medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid.
 • De WBM helpt om de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de inzetbaarheid op het werk te versterken.
 • U krijgt haarscherp inzicht hoe het staat met thema's rond werkplezier, betrokkenheid en inzetbaarheid.
 • Verbetering van het imago als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie.
 • Meer kans dat uw ervaren en gemotiveerde medewerkers bij u blijven.
 • Betere mogelijkheid om verzuim terug te dringen.

Meer informatie 
Meer informatie vindt u in de productflyer WERKbalansmeter onder downloads of kijk bij veel gestelde vragen.