achtergrond

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid of BDI is een praktische online vragenlijst die het personeelsbeleid langs de lat van duurzame inzetbaarheid legt. De tool houdt u een spiegel voor van het huidige beleid in uw organisatie en geeft aan waar en hoe u uw personeelsbeleid verder kunt optimaliseren. Het instrument is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken.

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid bestaat uit drie onderdelen:

  • Scan personeelsbeleid
  • Strategie Duurzame Inzetbaarheid
  • Cijfers Duurzame Inzetbaarheid (optioneel)

Wat levert het u op? 
De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid laat u snel en praktisch zien hoe de vlag erbij hangt. De belangrijkste voordelen zijn:

  • De scan dient als startmotor voor directie, management of P&O bij het (opnieuw) formuleren van de strategie rond inzetbaarheid en vitaliteit.
  • U krijgt direct integraal inzicht in zwakke en sterke punten van het personeelsbeleid en de manier waarop u verbeteringen kunt realiseren.
  • U krijgt cijfermatig inzicht over onder andere het personeelsbestand, verzuimkosten en opleidingsaspecten, met daarbij een advies-op-maat.

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid 

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid zet uw onderneming (weer) op het goede spoor. Met de resultaten kunt u gericht aan de slag om uw personeelsbeleid te verbeteren. Met als doel: zorgen voor duurzaam inzetbare medewerkers die waarde toevoegen aan uw bedrijf. Nu en in de toekomst.  

Meer informatie 
Meer informatie vindt u in de productflyer Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid onder downloads of kijk bij veel gestelde vragen.