achtergrond

Agenda

De meeste trainingen en workshops van Workbooster worden incompany verzorgd. In onze flyer Masterclasses, trainingen en workshops vindt u ons aanbod.  

Daarnaast organiseert Workbooster - al dan niet met partners - periodiek trainingen en workshops met open inschrijving, zijn we te vinden op congressen of nemen we deel aan andere activiteiten.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van deze periodieke activiteiten of algemeen nieuws.

5 oktober 2020

Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier goedgekeurd door inspectie SZW

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de Arbowetgeving. Een hulpmiddel daarbij is een Arbocatalogus. Dit is als het ware een ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arborisico’s in de sector. De Arbocatalogus Grafimedia behandelt 7 onderwerpen, waarvan werkdruk en stress er één is. Workbooster oprichter Danny Wilms heeft in opdracht van de sociale partners het thema over werkstress geactualiseerd en de wijzigingen zijn goedgekeurd door inspectie SZW.

Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier

Intensief ontwikkeltraject
In 2018 is – mede naar aanleiding van opmerkingen van de inspectie SZW (vroeger bekend als Arbeidsinspectie) - besloten om de oude arbocatalogus brochure ‘Van werkstress naar Werkplezier’ te actualiseren. Na een intensief ontwikkeltraject is de geactualiseerde brochure met de nieuwe naam ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ goedgekeurd door inspectie SZW.

De goedkeuring van de inspectie SZW is een mooi resultaat omdat dit geactualiseerde arbocatalogusthema volgens de nieuwe toetsingsregels van SZW is behandeld. Er wordt nu – in tegenstelling tot enkele jaren geleden – niet meer marginaal getoetst maar volledig inhoudelijk.

Kortom: vanaf de start was de insteek om vakinhoudelijk en juridisch alles kloppend te maken. Maar de lat werd ook hoog gelegd omdat de sociale partners de ambitie hadden om een hulpmiddel te ontwikkelen waar bedrijven en medewerkers écht iets aan zouden hebben bij het terugdringen van werkstress in de praktijk. Ook de vormgeving is flink aangepakt. En alle links en de inhoudsopgave zijn clickable en verwijzen. De inspectie SZW heeft haar waardering uitgesproken voor de inspanningen die de sector heeft gepleegd en complimenteerde de sector met het resultaat.

Stresslevel DraaiknopDe Arbowet over werkstress
Een gezonde werkomgeving is meer dan alleen een gezonde en veilige werkplek. Werkdruk en stress komen, in meer of mindere mate, in elk bedrijf voor. Dus ook in de grafimedia. Psychosociale arbeidsbelasting (hierna te noemen PSA) is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om risico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Van deze verschillende vormen van PSA komt werkdruk het meest voor. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is werkstress het grootste beroepsrisico in ons land. Werkgevers zijn verplicht om het risico op alle vormen van PSA zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

De aanpak van werkstress is maatwerk
Danny Wilms, secretaris van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) en tevens auteur van het geactualiseerde themanummer: “De aanpak van werkstress is maatwerk. Er is niet één juiste methode of aanpak. Toch zijn er algemene richtlijnen te geven die de aanpak van werkstress succesvoller maken. In de arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ krijgen medewerkers en leidinggevenden praktische tips en concrete oplossingen om stress als gevolg van werkdruk en ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Ook is er een handig stappenplan opgenomen voor bedrijven voor de aanpak van werkdruk en stress. Daarnaast bevat het algemene informatie over bijvoorbeeld de oorzaken en de gevolgen van werkstress, checklists om stress te signaleren in de praktijk en manieren om werkstress bespreekbaar te maken. En ook wordt er aandacht besteed aan werkplezier. Deze catalogus heet niet voor niets ‘Minder werkstress, meer werkplezier’. Het is belangrijk om je ook te richten op de positieve aspecten van werk. Wie wil er geen werkplezier? Alle medewerkers hebben baat bij een positieve, op groei en ontwikkeling gerichte benadering.”

Meer aandacht voor ongewenste omgangsvormen
Naast het onderwerp ‘werkdruk’ wordt nu meer ingegaan op het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen’. De inspectie SZW besteedt hier in hun handhaving – in alle sectoren – meer aandacht aan en verwacht dat bedrijven concrete maatregelen nemen om het risico op ongewenste omgangsvormen zo veel mogelijk te voorkomen en te bespreken. Doen bedrijven dat niet, of niet voldoende, dan kan de inspectie SZW maatregelen treffen.

Allereerst moet in de risico-inventarisatie en -evaluatie in kaart worden gebracht hoe groot het risico op ongewenste omgangsvormen is en – indien er knelpunten zijn – maatregelen in het plan van aanpak om deze risico’s te minimaliseren. Hóe bedrijven het risico op ongewenste omgangsvormen minimaliseren is maatwerk. Bedrijven zijn in ieder geval (naast evaluatie van het beleid) verplicht om voorlichting en instructie te geven aan leidinggevenden en medewerkers. Om bedrijven in de grafimedia hierin te ondersteunen zijn er twee korte praktische informatiefolders ontwikkeld voor leidinggevenden en medewerkers die kunnen worden gebruikt op de werkvloer.

Andere voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen treffen zijn:

 • het opstellen van een gedragscode
 • een vertrouwenspersoon aanstellen.
 • een klachtenregeling opstellen.

Het geactualiseerde themanummer bevat nu ook voorbeeldprotocollen die door bedrijven kunnen worden gebruikt bij het afstemmen van de bovengenoemde maatregelen op hun bedrijfsspecifieke situatie.

Nieuwsgiering geworden? Bekijk hieronder de door Wilms Arbeidsinspiratie ontwikkelde hulpmiddelen!

ARBOCATALOGUS ‘MINDER WERKSTRESS, MEER WERKPLEZIER’
Alle links en de inhoudsopgave zijn clickable en verwijzen. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

SAMENVATTING ‘MINDER WERKSTRESS, MEER WERKPEZIER’
Deze tekst is een samenvatting van het officiële Arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’. Voor meer uitleg en informatie over alle genoemde onderwerpen verwijzen we dus vaak naar de brochure zelf. Als extra zijn – voorin de samenvatting– twee checklists opgenomen – voor medewerkers en het bedrijf om een eerste snelle indruk te krijgen of en zo ja hoe het werkplezier verder kan worden verbeterd. Verder zijn ook in deze samenvatting alle links en de inhoudsopgave clickable. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

HOE TE HANDELEN BIJ ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN? – HANDREIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN
Het geven van voorlichting en instructie over ongewenste omgangsvormen aan leidinggevenden is verplicht. Deze korte praktische voorlichtingsfolder ongewenste omgangsvormen is ontwikkeld voor leidinggevenden en kan worden gebruikt op de werkvloer. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

HOE TE HANDELEN BIJ ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN? – HANDREIDING VOOR MEDEWERKERS
Het geven van voorlichting en instructie over ongewenste omgangsvormen aan medewerkers is verplicht. Deze korte praktische voorlichtingsfolder ongewenste omgangsvormen is ontwikkeld voor medewerkers en kan worden gebruikt op de werkvloer. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

Meer informatie?
Wil je zelf in jouw organisatie aan de slag met deze onderwerpen?
Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op!

  

10 september 2020

‘Geen gedoe met Personeel - Arbeidsrecht voor ondernemers’ van Workbooster partner Suzanne Meijers verschijnt op 25 november 2020

Op 25 november 2020 verschijnt het boek ‘Geen gedoe met personeel – Arbeidsrecht voor ondernemers’ via uitgeverij Van Duuren Management. Meer informatie of het boek bestellen?

'Geen gedoe met Personeel - Arbeidsrecht voor ondernemers'

Geen gedoe met personeel - Arbeidsrecht voor ondernemers

 

Is het hebben van personeel een zegen of een vloek? Daar kun je lang over twisten. Suzanne houdt zich graag bij de juridische kant en wil er op die manier voor zorgen dat als je als ondernemer aan de slag gaat met personeel, je in ieder geval juridisch gezien alles zo goed mogelijk regelt.

Je bent gaan ondernemen om te doen wat je leuk vindt. En dus niet om je al te veel bezig te houden met de juridische kant van personeel. Ieder zijn vak. Maar als je vooraf enige kennis van zaken hebt, is de kans groter dat je problemen vooraf zoveel mogelijk voorkomt of op zijn minst herkent.

Daarom leg zij in haar boek ‘Geen gedoe met personeel – Arbeidsrecht voor ondernemers‘ aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe je handelt vanaf het aannemen van personeel tot het afscheid nemen ervan. En zijn er negen checklists toegevoegd om het je nog gemakkelijker te maken.

 

Voorbeelden rechtstreeks uit de praktijk en 9 checklists
Suzanne geeft antwoord op vragen die spelen vanaf het moment van het aannemen van personeel tot en met een eventuele exit. En alles daar tussen in.

Dus heb je vragen over arbeidsvoorwaarden of over hoe je een dossier moet opbouwen? Zij geeft je voorbeelden en oplossingen en 9 checklists die je direct kunt gebruiken. Zodat je niet meer hoeft te googelen en echt antwoord krijgt op je vragen. Na het lezen van het boek ben je op zijn minst een gelijkwaardige gesprekspartner als je besluit een arbeidsrechtspecialist in te schakelen.

Reserveer alvast een exemplaar
Het boek komt op 17 november uit en wordt uitgegeven door Van Duuren Management. Reserveer alvast een exemplaar via deze link van Managementboek: KLIK HIER. Of via Bol.com, klik hier

Meer informatie?
Op de website van Suzanne vind je meer informatie over haar dienstverlening. 

 

24 oktober 2019

KLM huurt Workbooster in voor implementatie van PSA-beleid

KLM heeft met ingang van mei 2019 Workbooster ingehuurd om te ondersteunen bij de implementatie van het beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Van de verschillende vormen van PSA komt werkdruk het meest voor.

De implementatie houdt in dat Workbooster samen met de bedrijfsonderdelen mogelijke PSA risico’s inventariseert, zo nodig verdiepend onderzoek uitvoert, risico’s beoordeelt en maatregelen voorstelt, en ondersteuning biedt bij uitvoering.

Wij zijn er trots op om een bijdrage te mogen leveren aan dit prachtige bedrijf dat deze maand haar 100-jarige jubileum viert. En samen met betrokkenen te werken aan een prettig werkklimaat en het voorkomen en beperken van stressfactoren in het werk. Werkplezier heeft immers een positief effect op de prestaties en het welbevinden van medewerkers en daarmee op het bedrijf.

KLM: “Workbooster is geselecteerd omdat Danny Wilms als gecertificeerd A&O deskundige eerder (bij KLM Health Services) ervaring heeft opgedaan in diverse PSA projecten bij KLM, die tot tevredenheid uitgevoerd en afgerond zijn”

De opdracht duurt tot juli 2020.

KLM 100 Jaar

 

4 juni 2019

Workbooster ondersteunt sociale partners Grafimedia met moderniseren arbobeleid en instrumenten

De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook in 2019 worden in opdracht van de sociale partners verschillende projecten uitgevoerd. Workbooster verzorgt het secretariaat van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) en is vanuit de sociale partners de projectleider.  

Sociale partners gaan arbobeleid en instrumenten grondig moderniseren.  
Wat zijn de plannen?

 • Vernieuwen van de webversie van de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
 • Koppeling web RI&E aan Arbocatalogus blijft en wordt uitgebouwd
 • Nieuw beleid m.b.t. ongewenste omgangsvormen
 • Nieuwe regeling branchevertrouwenspersoon
 • Actualiseren van Arbocatalogus 'Minder werkstress, meer werkplezier'

Workbooster oprichter Danny Wilms werd onlangs geinterviewd over de plannen voor een artikel in Kernn (nummer 3 - 4 juni 2019), het verenigingsblad van het KVGO, de ondernemers in de communicatiebranche. 

Klik hier voor een online versie van het interview met Danny Wilms op de KVGO website.

Interview Danny Wilms in KVGO blad over het moderniseren van arbobeleid en instrumenten

 

19 februari 2019

Toenemende vraag naar Feedback Trainingen

Workbooster wordt steeds vaker gevraagd om trainingen te geven over feedback geven en ontvangen. De aandacht voor feedback sluit aan bij deze tijdgeest waarin bedrijven graag meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zien bij hun medewerkers. 

Feedback in de praktijk

Feedback wordt in de praktijk helaas vaak gebruikt om iemand terecht te wijzen, de les te lezen, hoe goed je het zelf weet, of iemand 'de waarheid' te vertellen. Dat is geen feedback! Feedback is bedoeld om groei en ontwikkeling te stimuleren. Om elkaar te helpen. 

Als mensen elkaar feedback willen, durven en kunnen geven, dan verbeteren de tevredenheid, de samenwerking en de productiviteit!

Wat zijn de opbrengsten als er een open en eerlijke feedback cultuur is? 
Veel gehoorde antwoorden van deelnemers zijn: 

"Betere samenwerking"
"Dat we meer openstaan om van elkaar te leren"
"Positieve invloed voor het werk en voor de sfeer"
"Het kan medewerkers helpen om zelfstandiger te worden"
"Bespreekbaar maken van knelpunten"
"Meer begrip voor elkaar"
"Vergroten van de betrokkenheid"

Inhoud van de training Feedback geven en ontvangen
De doelstelling van de training is om deelnemers handvatten te geven zodat feedback (nog meer) onderdeel wordt van hun werkhouding. De feedback trainingen van Workbooster zijn maatwerk en worden afgestemd op de wensen en kenmerken van de organisatie en de deelnemers. Een vaak gehanteerde opzet is: 

 • Intake met de opdrachtgever
 • Verdere finetuning van inhoud en opzet o.b.v. intakeformulieren deelnemers
 • Dagdeel 1 met theorie, instructie, filmpjes en groepsdiscussie
 • Toepassing in de praktijk: in de tussenliggende 3 weken verzamelen deelnemers situaties en reflecteren daarop
 • Dagdeel 2: bespreken praktijkervaringen van de deelnemers en verder oefenen met het geven en ontvangen van feedback. 

Meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

  

17 december 2018

2019 editie: hoe ga je om met zieke werknemers? 

Workbooster partner Suzanne Meijers, advocaat arbeidsrecht, heeft haar vaak geraadpleegde E-boek over zieke werknemers geupdate en uitgebreid.

zieke werknemers bestaat niet. Elk geval is weer anders. En dat maakt het vaak ook zo lastig. Dit blijkt ook wel uit het feit dat het E-book van Suzanne meerdere keren per dag wordt gedownload. tijd voor een update. 

Hoe ga je om met zieke werknemers die iets meer hebben dan alleen een griepje? Wat kun je als zieke werknemer doen als je werkgever niet doet wat hij moet doen aan re-integratie?

In dit gratis E-book belicht Suzanne de perspectieven van werkgevers en werknemers. Verder laat zij door middel van interviews experts uit het werkveld aan het woord. Naast Workbooster oprichter Danny Wilms, worden ook Workbooster partners Han Kempers en Dennis Boutkan geinterviewd. Ook zijn er mooie bijdragen van Manuele de Klaver, Mascha Mooy en Mirjam Nagel. 

Lees hier het interview met Workbooster oprichter Danny Wilms. 

Voor iedereen gratis te downloaden 
Dit boekje met praktische tips en voorbeelden uit de praktijk is voor iedereen gratis te downloaden via https://suzannemeijersarbeidsrecht.nl/gratis-tips/

Hoe Ga Je Om Met Zieke Werknemers Suzanne Meijers 

 

30 november 2018

Workbooster onderdeel van de providerboog van Felison

Met trots maken we bekend dat Workbooster met ingang van november 2018 deel uitmaakt van de providerboog van Felison. Felison is een serviceprovicer op het gebied van inkomensverzekeringen. Met onze gezamenlijke expertise bouwen we mee aan gezonde organisaties en duurzaam inzetbare medewerkers. 

Felison is gevolmachtigde van een groot aantal bekende verzekeringsmaatschappijen met een specifiek aanbod in verzekeringsproducten en financiele dienstverlening. Als gevolmachtigede treedt Felison namens en voor rekening van deze verzekeringsmaatschappijen zelfstandig op: verzekeringen worden zelfstandig geaccepteerd en schades afgehandeld. Felison heeft onder andere een 12-jaar propositie op het gebied van Verzuim, WGA hiaat, WGA ERD en Ziektewet ERD. 

Workbooster is benaderd door Felison vanwege onze expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de concrete tools en diensten waarmee wij adviseurs en bedrijven kunnen ondersteunen.

WERKbalansmeter als voorbereiding op de workshop verzuiminzicht en inzetbaarheid
Felison ondersteunt als serviceprovider voor collectieve inkomensverzekeringen financieel adviseurs ook met vraagstukken hoe een medewerker vakbekwaam en gezond blijft en zijn motivatie houdt om met plezier zijn werk te blijven doen. Want ook duurzame inzetbaarheid past bij een volledig inkomensadvies. 

In november 2018 zijn landelijk 4 workshops georganiseerd voor het intermediar van Felison. Als voorbereiding op de workshop is gevraagd om de WERKbalansmeter van Workbooster in te vullen. De WERKbalansmeter is een korte vragenlijst waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze goed in hun vel zitten. Zo kregen de adviseurs voorafgaand aan de workshop inzicht in wat komt kijken bij duurzame inzetbaarheid. 

De WERKbalansmeter is online ingezet onder 58 deelnemers van de workshops. De respons was hoog: 50 deelnemers (86,2%) hebben de vragenlijst ingevuld. Mede dankzij de inzet van de WERKbalansmeter werden de workshops een groot succes. 

Samenwerking Felison En Workbooster


Op  de foto v.l.n.r Ed Hassink, account manager Felison, Peter de Hond directeur Fitale Advies, Laura Jacobs-Almering A&O deskundige Consense Arbo, Maurice van Schie accountmanager Felison, Frank van der Starre commercieel manager Felison en Danny Wilms directeur Workbooster. 

 

15 januari 2018

Nieuws van de Workbooster Partners

Workbooster is een netwerkorganisatie van 5 zelfstandige ondernemers: Kempers Arbeidskundig Advies, Suzanne Meijers Arbeidsrecht Advocaat, Upstream Consulting, Wilms Arbeidsinspiratie en Mannen van Staal Coaching. Tijd voor een update!

Update 3

Kempers Arbeidskundig Advies BV
Workbooster partner Han Kempers is in 2010 Han Kempers Arbeidskundig advies gestart. De eerst paar jaar als zzp'er maar vanaf het moment dat het werkaanbod toenam met behulp van collega's. Inmiddels heeft Han 4 medewerkers in dienst en is de bedrijfsnaam omgedoopt tot Kempers Arbeidskundig Advies BV. Kempers Arbeidsdeskundig Advies BV is uitgegroeid tot een gerenommeerd Arbeidskundig Advies Bureau met vele tevreden klanten. 

Suzanne Meijers Arbeidsrecht Advocaat
Workbooster partner Suzanne Meijers is zes jaar werkzaam geweest bij Advocaten in de praktijk (maatschap). Met ingang van 2018 gaat zij door met haar eigen arbeidsrechtkantoor. Haar dienstverlening blijft hetzelfde. Bezoek haar nieuwe website en kijk ook eens naar haar blog voor de laatste updates op het gebied van arbeidsrecht of schrijf u in voor haar nieuwsbrief. 

Wilms Arbeidsinspiratie
Danny Wilms, oprichter van het Workbooster netwerk, heeft zich parttime verbonden aan Hogeschool Windesheim als hogeschooldocent Human Resource Management. Hogeschool Windesheim is al enkele jaren de op een na beste hogeschool van Nederland. Met een aantal enthousiaste en ambitieuze collega's werkt Danny samen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie HR- professionals die na hun studie een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de belangrijkste succesfactor van de organisatie: de mensen.

Mannen van Staal Coaching
Workbooster partner Marcel van der Meulen biedt een nieuwe dienst aan. Recent is hij gecertificeerd als trainer in verbale agressie en mentale weerbaarheid. Centraal in de trainingen staat het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en hoe je op tijd de juiste interventie kunt toepassen opdat de situatie niet escaleert. Hiermee sluit Marcel goed aan op de dienstverlening van Workbooster op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (arbeidsrisico PSA in de Arbowet- en regelgeving). 
  

Foto Team Workbooster Kerst 2018 

Kerstborrel Workbooster partners december 2017. Met de klok mee: Danny Wilms (links), Han Kempers, Marcel van der Meulen, Dennis Boutkan en Suzanne Meijers

 

27 november 2017

KLM verlengt samenwerkingsovereenkomst met Workbooster

KLM Health Services heeft de samenwerkingsovereenkomst met Workbooster verlengd. Ook in 2018 geven we maatwerkadvies over duurzame inzetbaarheid, het verminderen van verzuim, bouwen aan een High Performance Organisatie en andere HR gerelateerde vraagstukken. 

Wij zijn er trots op om samen met alle betrokkenen te mogen werken aan het creëren van een gezonde, inspirerende en prestatiegerichte werkomgeving!

KLM Health Services verlengt samenwerking met Workbooster

 

12 oktober 2017

Ministerie SZW inspirerende voorbeelden: Danny Wilms in video Gezond en Veilig Werken

Het Ministerie van SZW is eind 2014 het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart. Dit programma inspireert en ondersteunt branches en Bedrijven bij het zelf organiseren van gezond en veilig werken. Eind 2017 wordt het doe en zelfpakket Gezond en Veilig werken gelanceerd dat alle kennis en instrumenten bevat die zijn ontwikkeld in het kader van het programma (www.gezondenveiligwerkt.nl)  

Het Grafimedia project 'Stofwisseling' is geselecteerd als een van de goede voorbeelden door het ministerie van SZW. Danny Wilms, oprichter van Workbooster, voerde namens sociale partners Grafimedia de projecleiding. 

 

SZW: 'Vier vertegenwoordigers van brancheorganisaties vertellen waarom en hoe zij gezond en veilig werken prioriteit hebben gegeven, en om welke reden zij bedrijven helpen om dat zelf goed te organiseren. De video bevat inspirerende voorbeelden. Partijen maken afspraken met elkaar, stellen procedures en voorschriften vast en zetten communicatie in om gedrag en cultuur te benvloeden. Zo verbeteren ze gezond en veilig werken, met gebruikmaking van ieders vakmanschap. Vertegenwoordigers brancheorganisaties: Math Creemers (Stigas), Kees van Dongen (Ascert), Henk Schuur (Bond van fabrikanten van betonproducten) en Danny Wilms (Grafimedia)' 

Logo Szw

Project Stofwisseling Grafimedia
De doelstelling van het project Stofwisseling is de bewustwording vergroten bij werknemers en werknemers in de grafimediasector over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen) en bedrijven in beweging te brengen om nog sneller over te stappen naar minder schadelijke alternatieven. Alle ontwikkelde kennis en instrumenten zijn te vinden op www.stofwisseling.nu. Een goed overzicht van de inhoud en resultaten is te vinden in de 'Stofwisseling' krant die bij afloop van het project naar alle stakeholders is gezonden. 

 

Naast de projectleiding namens sociale partners heeft Danny Wilms ook zelf inhoudelijk enkele instrumenten ontwikkeld voor het project. Voorbeelden hiervan:

- Folder veilig werken via gedragsverandering
- online motivatiemeter Veilig en Gezond Werken (werknemers)
- online motivatiemeter Veilig en Gezond Werken (werkgevers) 

 

21 juli 2017

Voorbeeldproject! - cameraploeg van ministerie SZW interviewt Danny Wilms

Een cameraploeg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Danny Wilms geinterviewd vanuit zijn rol als externe secretaris van de sociale partners Grafimedia met betrekking tot de campagne 'Stofwisseling'.

Interview cameraploeg van Min SZW met Danny Wilms

Danny Wilms, oprichter van Workbooster, is namens de sociale partners Grafimedia projectleider van de campagne 'Stofwisseling', een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie. De doelstelling van de campagne is om de bewustwording te vergroten van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Ook moet de campagne bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen. De campagne, mede gefinancieerd door het ministerie van SZW, loopt tot met met oktober van dit jaar.

Interview cameraploeg Min SZW met Danny Wilms over het project Stofwisseling

Het ministerie van SZW wil de succesvolle Grafimedia branche-aanpak met betrekking tot gezond en veilig werken als voorbeeld aan andere sectoren presenteren.

Meer informatie
Powerpointpresentatie Danny Wilms opbouw campagne Stofwisseling (pdf)
De campagne website: www.stofwisseling.nu

 

6 februari 2017

Danny Wilms, oprichter van Workbooster, is namens sociale partners projectleider van de campagne Stofwisseling, een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie.

Campagne ’Stofwisseling’
De doelstelling van de campagne met de naam ‘Stofwisseling’ is om de bewustwording te vergroten van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Ook moet de campagne bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen. De zojuist gestartte campagne, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, loopt tot en met oktober van dit jaar.

Campagne Stofwisseling Gevaarlijke Stoffen Grafimedia 

De inhoud en de projectfasen van de campagne zijn hier te vinden in de presentatie die projectleider Danny Wilms verzorgde op de openingsbijeenkomst van de campagne op 31 januari jl.

Veel belangstelling voor openingsbijeenkomst campagne Stofwisseling!
31 januari jl. vond de openingsbijeenkomst plaats in het Postillion Hotel te Bunnik. De zaal zat meer dan vol met belangstellenden van grafimedia bedrijven, de overheid, sector organisaties en andere belangstellenden.

 Hoge Opkomst Start Voorlichtingscampagne Stofwisseling Gevaarlijke Stoffen Grafimedia

De sprekers van KVGO, FNV media en Cultuur en het Ministerie van SZW openden met inspirerende presentaties die met veel belangstelling werden gevolgd. Daarna werd het project uitgebreid toegelicht door Danny Wilms, de projectleider namens de sociale partners. Na de pauze, was het tijd voor enkele verhalen ‘uit de praktijk’ van diverse ambassadeurs uit de bedrijfstak, die kwamen vertellen hoe en waarom zij in hun bedrijf de omslag hebben gemaakt naar minder gevaarlijke stoffen.

De middag werd afgesloten met een paneldiscussie waarin: motivatie, organisatie, verandering, successen en valkuilen bij de invoering van programma's om gevaarlijke stoffen terug te dringen uitgebreid besproken werden.

Paneldiscussie ambassadeurs campagne Stofwisseling met dagvoorzitter Danny Wilms

Na deze discussie onder leiding van Danny Wilms en Rand Hamam (adviseur van het Dienstencentrum) werd nog extra toelichting op het thema gegeven via diverse stellingen. De middag werd gezellig afgesloten met een netwerkborrel, twee mini-games en een inspirerende mini-workshop over gedragsverandering.

Speciale campagnewebsite stofwisseling.nu  
De campagnewebsite stofwisseling.nu combineert het laatste nieuws over het project en zaken die te maken hebben met gevaarlijke stoffen in de grafimediabranche. Tijdens de campagne worden er verschillende communicatiemiddelen ingezet zoals informatiebrochures, filmpjes over de ambassadeurs, posters en nieuwsbrieven, komen er een aantal landelijke themabijeenkomsten en worden digitale tools ontwikkeld voor werkgevers en werknemers.

Unieke tool! Motivatiemeter veilig en gezond werken
Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en te houden. Daarvoor is het belangrijk om wat te leren over het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van uw collega’s en uzelf. Het startpunt daarbij is de persoonlijke motivatie: wat zijn uw drijfveren om stoffen te wisselen in uw bedrijf?

Danny Wilms heeft (in samenwerking met het Dienstencentrum) twee motivatiemeters ontwikkeld. Een voor de werknemer en een voor de werkgever. Ook deze tools zijn te vinden op de campagne website:

Motivatiemeter voor veilig en gezond werken voor de WERKNEMER
Motivatiemeter voor veilig en gezond werken voor de WERKGEVER

Meer info: nieuwsberichten en artikelen over de campagne 'Stofwisseling'
Persbericht voorlichtingscampagne gevaarlijke stoffen
Programma aftrap voorlichtingscampagne gevaarlijke stoffen 31 januari 2017
Presentatie inhoud campagne Stofwisseling door projectleider Danny Wilms
Nieuwsbericht KVGO: campagne tegen gevaarlijke stoffen officieel van start
18-2-2017 Interview over de campagne in vakblad Graficus met sociale partners & projectleider

7 november 2016

Workbooster verzorgt voor FNV Media & Cultuur een workshop Duurzame Inzetbaarheid.

FNV Media & Cultuur organiseert een inspirerende workshop Duurzame Inzetbaarheid voor leden die meer inzicht willen in hun eigen duurzame inzetbaarheid.

FNV Media Cultuur

De thema's die worden behandeld zijn; gezondheid en arbeidsomstandigheden, werkplezier, werk-privé balans, relatie met collega's en leidinggevenden, vakkennis/vaardigheden en bijblijven. In één middag worden deelnemers bijgepraat over het onderwerp en zien zij wat er voor nodig is om fit, gezond en met plezier aan het werk te blijven tot aan hun pensioen.

De workshop is interactief en vertrouwelijk en er wordt gewerkt met een kleine groep. Deelnemers worden op een laagdrempelige en positieve manier geprikkeld om niet alleen te luisteren maar ook om actief mee te doen. Vooraf wordt online een WERKbalansmeter ingevuld. De uitslag wordt meegenomen naar de workshop. Het is mogelijk (niet verplicht) om de de eigen situatie/uitslag te bespreken. De workshop wordt afgesloten met een eigen plan van aanpak.

De workshop wordt begeleid door drs Danny Wilms van Workbooster en Elles Janbroers consulent sector Media & Cultuur FNV.

Datum en tijdstip
Dinsdag 22 november 2016 van 16.00 tot 20.00 uur.

Locatie
Antropia, Cultuur- en congrescenstrum, Hoofdstraat 8 3972 LA Driebergen.

Er zijn nog een paar plekken vrij!
Leden van FNV Media & Cultuur, werkzaam in de grafimedia en verpakkingen, kunnen zich via e-mail (tot 17 november) aanmelden bij: e.janbroers@fnv-kiem.nl

Link naar uitnodiging FNV Media & Cultuur.

25 april 2016

Ingenieursbureau Deerns zet in op Duurzame Inzetbaarheid mbv de WERKbalansmeter

Deerns is een wereldwijd opererend onafhankelijk ingenieursbureau. Het bedrijf is in 1928 opgericht en heeft aansprekende projecten gerealiseerd voor luchthavens, gezondheidszorg, datacenters, clean tech-omgevingen, vastgoed en infra. Deerns wil voorop blijven lopen in de markt en beseft dat dat alleen kan worden gerealiseerd als collega's plezier in hun werk hebben en het belangrijk vinden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Kortom: met mensen die duurzaam inzetbaar zijn!
Deerns schakelde Workbooster in voor advies en ondersteuning.

Deerns: hoe duurzaam inzetbaar ben jij? 

Dialoogsessies Duurzame Inzetbaarheid
Steeds meer bedrijven betrekken medewerkers vroegtijdig en pro-actief bij het (opnieuw) formuleren van de strategie rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dat doen ze door laagdrempelig en interactief met elkaar het gesprek aan te gaan. Een kenmerk van dialoogsessies is dat alle partijen evenwaardig aan bod komen en de gelegenheid krijgen hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. Dergelijke sessies zijn ook verrijkend, omdat men van de ander iets leert of omdat er de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren.

Medewerkers laten meedenken en meepraten is ook nodig omdat werkgever en werknemer een gezamelijk belang hebben als het gaat om gezondheid en werkplezier. De uitdaging is om medewerkers in beweging te brengen en zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid.

De WERKbalansmeter
Medewerkers in beweging brengen en zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid, is ook het doel van de WERKbalansmeter van Workbooster. Dat was de reden voor Deerns om de WERKbalansmeter in te zetten als 'huiswerk' voor medewerkers die zich hadden opgegeven voor dialoogsessies over duurzame inzetbaarheid.

Wij vroegen Linda Hennig-Wijmer, Human Resources Deerns, naar haar ervaring met de WERKbalansmeter:

'Ter voorbereiding op te houden dialoogsessies met medewerkers van onze organisatie over duurzame inzetbaarheid, hebben we gebruik gemaakt van de 'WERKbalansmeter' van Workbooster. Op deze manier wilden we onze medewerkers bewust maken van de elementen van duurzame inzetbaarheid en hen inzicht geven in hun eigen balans. Dat inzicht kregen ze door het persoonlijke rapport dat een ieder ontving na het invullen van de vragenlijst. De respons was 100%.

Ingenieursbureau Deerns zet in op duurzame inzetbaarheid mbv de WERKbalansmeter

Workbooster heeft ons hierin prima geadviseerd. Er stond enige tijdsdruk op het traject, maar Workbooster had de flexibiliteit en snelheid die nodig waren. Dit hebben we zeer op prijs gesteld. Mede dankzij de vragenlijst, die inzicht gaf in wat er komt kijken bij duurzame inzetbaarheid, kijken we inmiddels terug op geslaagde dialoogsessies, die voor Deerns een goede basis bieden om onderwerpen in het brede kader van duurzame inzetbaarheid aan te pakken.'

Nogmaals hartelijk dank voor jullie ondersteuning!

Meer informatie over Deerns
Bekijk hier de corporate film van Deerns.

 

22 oktober 2015

Update: nieuwe ESF subsidie, nieuwe projecten, nieuwe opdrachtgevers!

Update Workbooster
 

Nieuwe ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid
Ook dit jaar is er weer ESF subsidie om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn gezonde, gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers die ook op termijn, dus duurzaam, inzetbaar zijn voor het bedrijf. Bedrijven hebben nog 3 weken de tijd om subsidie aan te vragen. Opvallend is dat de beleidsmakers, alsmede vele adviesbureaus, niet duidelijk zijn over de voorwaarden voor subsidie. Zo wordt bijvoorbeeld vaak niet vermeld dat er een ondergrens geldt van € 12.000,- projectkosten (bij 50% subsidie is uw minimale investering derhalve € 6000).

Workbooster heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste voorwaarden van de regeling.

Instrumenten voor Duurzame Inzetbaarheid van Workbooster
Workbooster heeft in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en enkele publieke instellingen twee unieke instrumenten ontwikkeld: de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (voor management/staf) en de WERKbalansmeter (voor medewerkers). De instrumenten zijn ook opgenomen in de toolbox Duurzame Inzetbaarheid van ministerie SZW en zijn de meest geraadpleegde instrumenten op dit gebied.

Cofinanciering van verzekeraars voor onderzoeken van Workbooster
Bedrijven én verzekeraars hebben baat bij een zo laag mogelijk ziekteverzuim. In het kader van schadelastbeperking hebben enkele geselecteerde bedrijven 50% cofinanciering gekregen van hun verzekeraars. Workbooster heeft bij deze bedrijven onderzoek gedaan naar het HR-beleid en de werkbeleving van medewerkers met behulp van de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid en de WERKbalansmeter. Met actieve betrokkenheid van het management én de medewerkers hebben we gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om de knelpunten aan te pakken: op weg naar een gezonde, flexibele en toekomstgerichte organisatie!

Nieuwe opdrachtgevers
Workbooster is een succesvolle samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende bedrijven waaronder KLM Health Services, Consense Arbo en MyDailyLifestyle.

Nieuws van de Workbooster partners
Partner Suzanne Meijers, advocaat arbeidsrecht, is een website gestart waarop zij regelmatig updates publiceert over het arbeidsrecht. Blijf goed op de hoogte en bezoek haar website arbeidsrechtnieuws.nl
Partner Han Kempers, arbeidsdeskundige, is nauw gaan samenwerken met Femke van der Ploeg waardoor er – ook binnen Workbooster -  meer capaciteit beschikbaar is voor arbeidskundige vragen rondom arbeidsongeschiktheid en re-integratie.  

De ‘week van de werkstress’ komt eraan
Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Daarom is het belangrijk dat werkstress (vroegtijdig) bespreekbaar wordt gemaakt. In de week van de werkstress, tussen 16 en 19 november organiseren bedrijven speciale activiteiten voor hun medewerkers en delen hun aanpak van stress. Workbooster is supporter van deze campagne. Doet uw organisatie ook al mee?

 

23 april 2015

Zorginstelling Talma Borgh kiest bewust voor de WERKbalansmeter

De tijd van 'pamperen' in Nederland is voorbij. Werkgevers willen niet meer alleen de kar trekken en vinden dat werknemers zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun werkplezier, loopbaan en inzetbaarheid. Dit is kort gezegd het geluid dat steeds vaker te horen is in bedrijven en organisaties. 

Ook in de zorgsector wordt steeds meer gestuurd op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Dat is ook hard nodig, omdat er andere en vaak hogere eisen worden gesteld aan de organisatie en de medewerkers. Het sturen op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers betekent ook dat organisaties nieuwe moderne manieren zoeken om de medewerkerstevredenheid (MTO) in kaart te brengen.

Talma Borgh

Talma Borgh 

Net als veel andere zorginstellingen wilde Talma Borgh aan de slag met het thema 'duurzame inzetbaarheid' en zocht een adviesbureau voor het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Talma Borgh wilde geen standaard onderzoek maar iets 'nieuws'. In ieder geval géén medewerkersonderzoek waarbij je als werknemer alles bij de werkgever op het bordje kan schuiven ('het management gaat mij tevreden maken'), maar dat er ook iets van jou als medewerker wordt gevraagd. Daarnaast moest het onderzoek niet alleen de medewerkers 'in beweging brengen' maar ook stuurinformatie opleveren voor enkele specifieke HR-issues. Uiteindelijk hebben zij bewust gekozen voor de WERKbalansmeter van Workbooster.

Benieuwd naar de klantervaring van Talma Borgh met de WERKbalansmeter?
Klik hier voor ons korte vraaggesprek met HR-manager Gery Klooster.

Gery Klooster, HR-Manager Talma Borgh:

"WE HEBBEN EEN AANZET KUNNEN GEVEN TOT NADENKEN OVER EN HET MOBILISEREN VAN MEDEWERKERS MET BETREKKING TOT HUN EIGEN AANDEEL IN HUN INZETBAARHEID, LOOPBAAN EN WERK-PRIVE BALANS"

 

 23 januari 2015

Gelukkig en duurzaam ondernemen in het MKB

 Gelukkig en duurzaam ondernemen in het MKB. Bijeenkomst gefaciliteerd door Workbooster in opdracht van Min. SZW

Op 16 december 2014 vond de tweede en laatste netwerkbijeenkomst “Gelukkig en duurzaam ondernemen" plaats waarin ondernemer Carin Wormsbecher in gesprek ging met Gelderse MKB ondernemers. Onder gespreksleiding van Danny Wilms en Dennis Boutkan van Workbooster werden ervaringen en inzichten met elkaar gedeeld over leiderschap, ‘gezond’ organiseren en de effecten daarvan op de medewerkers en het bedrijf. 

Het doel van het netwerk was de MKB ondernemer te inspireren en te motiveren om in de duurzame inzetbaarheid van hun mensen te investeren en daarnaast hen de gelegenheid bieden om onderling kennis uit te wisselen. Workbooster verzorgde  - in het kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid - op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het programma en trad op als gespreksleider. 

Hoe kijken de deelnemers terug op de lerend MKB netwerk bijeenkomsten? 
De deelnemers kijken positief terug op de bijeenkomsten. Benadrukt wordt dat men altijd met de ‘eigen agenda’ en het ‘eigen bedrijf’ bezig is. Verrassend is dan te horen dat andere bedrijven ook met dezelfde vraagstukken bezig zijn en hier oplossingen voor zoeken. Het uitwisselen en delen van deze praktijkervaringen is als verrijkend ervaren. 

Meer informatie over de bijeenkomst?
Meer informatie, waaronder quotes van deelnemers, is te vinden in het verslag van de bijeenkomst op de campagne website Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

12 december 2014

Arbocatalogus-thema ‘Van werkdruk naar werkplezier’ van de communicatiebranche geactualiseerd door Workbooster.

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom in april 2014 een vierjarige campagne gestart tegen werkstress met de naam ‘Herken de druppel: check je werkstress’. Het doel is ziekte en uitval door werkstress te voorkomen en de mentale weerbaarheid, het werkplezier en de arbeidsproductiviteit van medewerkers te vergroten. De campagne van de overheid was een van de redenen voor de sociale partners om de Arbocatalogus 'van werkdruk naar werkplezier' te laten actualiseren door Workbooster. 

Psychosociale arbeidsbelasting
De campagne richt zich op alle vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Van deze verschillende PSA vormen komt werkdruk het meest voor.

De kosten van verzuim ten gevolge van werk-gerelateerde stress worden voor Nederland geschat op vier miljard euro. In grafimedia bedrijven is werkstress verantwoordelijk voor ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim. 

 Werkstress? Dat mag best gezegd worden!

Van werkdruk naar werkplezier
In 2010 hebben de sociale partners binnen de communicatiebranche de brochure ‘van werkdruk naar werkplezier’ opgesteld. De brochure maakt deel uit van de Arbocatalogus Grafimedia; een boek met oplossingen voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector. 

Danny Wilms, adviseur bij Workbooster, heeft op verzoek van de sociale partners de arbocatalogus geactualiseerd. Daarbij is gekeken naar ontwikkelingen op arbogebied en maatschappelijke veranderingen. De volgende zes aspecten zijn beter uitgewerkt:

 

 • meer inhoudelijke cijfers over werkstress gerelateerde onderwerpen die spelen op de werkvloer
 • het belang van werkplezier als motor om langer door te willen blijven werken (noodzakelijk omdat de pensioenleeftijd de komende jaren stapsgewijs stijgt naar 67 jaar)
 • een betere uitwerking van de informatie over positieve (energiegevers) en negatieve aspecten (energievreters) in het werk. 
 • het belang van het bespreekbaar maken van werkstress en hoe dat kan worden gerealiseerd
 • een eigen plek voor de PSA onderwerpen agressie, pesten en seksuele intimidatie
 • het toegenomen belang van een goede werk-privé balans (onder andere ten gevolge van de toename van mantelzorgers) 

Verder is er een actueel overzicht gemaakt van interessante links, websites en wordt uitgelegd hoe je werkdruk en stress kunt meten en welke instrumenten daarbij kunnen worden gebruikt.

Positieve benadering
Kenmerkend voor arbozorg is dat het zich traditioneel richt op het signaleren van risico’s, behandelen van problemen en op het vermijden daarvan. ‘Arbo’ gaat altijd over schadelijke invloeden, negatieve aspecten van de werksituatie. Niet zo gek, dat in sommige bedrijven dan ook wordt gedacht: ‘heb ik hier wel zin in?' Zeker als er geld verdiend moet worden om het bedrijf draaiende te houden. De titel van de arbocatalogus is echter niet voor niets: 'van werkdruk naar werkplezier'. Daarmee richt de arbocatalogus zich ook op positieve krachten in het werk. Wie wil er geen werkplezier? Je hoeft het dan ook niet meer te hebben over bepaalde risicogroepen, alle medewerkers hebben baat bij een dergelijke positieve, op groei en ontwikkeling gerichte benadering. Goed voor de medewerker én goed voor het bedrijf.

Aanvullende hulpmiddelen
De sociale partners vonden het belangrijk om niet alleen het arbocatalogusthema te actualiseren, maar ook enkele aanvullende acties te doen, om het onderwerp zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Workbooster heeft als aanvulling een presentatie gemaakt voor bedrijven die in hun eigen organisatie aandacht willen besteden aan dit onderwerp. Daarnaast ontwikkelt workbooster op verzoek van de sociale partners in 2015 twee branchespecifieke workshops, een voor medewerkers en een voor ondernemers, stafmedewerkers (zoals HRM) en leidinggevenden.

Download hier het arbocatalogus-thema: Arbocatalogus van Werkdruk naar Werkplezier en de samenvatting: Arbocatalogus van Werkdruk naar werkplezier (samenvatting)

Meer informatie
Klik hier voor een interview met Danny Wilms dat is gepubliceerd op de website en in het verenigingsblad van het KVGO, de ondernemersorganisatie. Meer informatie is te vinden op het arboplatform van de sociale partners: www.arbografimedia.nl

  

24 november 2014

Lerend MKB Netwerk Gelderland

 Lerend MKB Netwerk Duurzame Inzetbaarheid

 

In Golden Tulip Heerlickheijd in Ermelo is op dinsdag 28 oktober de eerste netwerkbijeenkomst 'Gelukkig en duurzaam ondernemen' gehouden. In een klein gezelschap van MKB ondernemers en HR-managers deelde ambassadeur duurzame inzetbaarheid Carin Wormsbecher (Drukkerij Wedding) haar ervaringen met nieuwe vormen van organiseren.

Tijdens de bijeenkomst werd onder gespreksleiding van Danny Wilms van Workbooster gesproken over de centrale vraag: hoe geef je leiding en wat is het effect hiervan op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers én op je eigen geluk?

Carin Wormsbecher: geef je medewerkers vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid
Carin Wormsbecher van Drukkerij Wedding is door provincie Gelderland aangewezen als ambassadeur duurzame inzetbaarheid. Drukkerij Wedding heeft een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, waarin geen managementlaag meer bestaat en waarin medewerkers meer verantwoordelijkheid dragen. Dit heeft een positief effect gehad op de financiële gezondheid van het bedrijf maar ook op het geluk van haarzelf en de medewerkers. Carin deelde haar ervaringen met de deelnemers, die geboeid luisterden en vele vragen hadden. Ook de valkuilen en leerprocessen bij dergelijke veranderprocessen kwamen aan de orde. Daar had Carin een nuchtere kijk op: "Je maakt een keuze, daar hoort een weg bij en bepaalde stappen. Natuurlijk gaat niet alles meteen goed, maar daar praten wij open over met elkaar."

Ondanks de verschillen tussen de deelnemende bedrijven, waren de door Carin geschetste dilemma's, personele uitdagingen en oplossingen zeer herkenbaar.

Lerend MKB Netwerk: wie doet er mee?
Carin Wormsbecher wil graag de komende tijd met enkele bedrijven dit 'nieuwe organiseren' verder uitwerken. De gedachte daarbij: samen op weg naar een gezond, flexibel en toekomstbestendig bedrijf!

Dinsdag 16 december 2014 van 13.30 - 16.00 uur is de tweede bijeenkomst van het Lerend MKB netwerk in Drukkerij Wedding (Nobelstraat 16 Harderwijk). Deelname is kosteloos. Geïnteresseerde Gelderse MKB ondernemers en HR-managers kunnen zich aanmelden via duurzameinzetbaarheid@bkb.nl

Vragen over het Lerend MKB Netwerk 'gelukkig en duurzaam ondernemen' kunt u mailen naar Danny Wilms van Workbooster: info@workbooster.nl

 

30 september 2014

Nieuwe opdracht van Min. SZW voor Workbooster: lerend netwerk MKB ondernemers duurzame inzetbaarheid 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft - in het kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid – Workbooster om ondersteuning gevraagd bij het opzetten van een lerend netwerk MKB ondernemers in Gelderland. Op 28 oktober is de startbijeenkomst ‘Gelukkig en duurzaam ondernemen: goed voor je bedrijf, je medewerkers en jezelf!’. 

Doel van het lerend MKB netwerk  
Doel van het netwerk is werkgevers inspireren en motiveren om in de duurzame inzetbaarheid van hun mensen te investeren. Daarnaast worden ondernemers de gelegenheid geboden om onderling kennis uit te wisselen. Het initiatief voor het lerende MKB netwerk komt van Carin Wormsbecher, directeur van Drukkerij Wedding in Gelderland. Het programma duurzame inzetbaarheid van Min. SZW en de provincie Gelderland reiken Carin Wormsbecher nu de helpende hand om dit lerende MKB netwerk op te zetten. Meer informatie over het event is hier te vinden.  

Datum en locatie
Dinsdag 28 oktober van 13.30 – 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo, Staringlaan 1, Ermelo. 

Programma en aanmelden 
Ondernemers kunnen zich kosteloos aanmelden. Het programma van deze bijeenkomst en het aanmeldformulier is hier te vinden. 

Workbooster ontwikkelt de inhoud van het programma en het materiaal i.o.m. Carin Wormsbecher, verzorgt de uitvoering (gespreksleiding) voor de bijeenkomsten en levert bruikbare praktijkverhalen voor het programma duurzame inzetbaarheid.  

 

24 september 2014

Workbooster verzorgt samen met Achmea de workshop 'Met een gezond spelersveld naar een flexibele en innovatieve onderneming' op het Congres Fit & Flexibel.

Fit & Flexibel is het motto voor dit congres georganiseerd door het KVGO en Achmea. Sprekers zijn o.a. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW en Arko van Brakel van leiderschapscentrum de Baak. Workbooster en Zilveren Kruis Achmea spreken o.a. over 'vitaal leiderschap' en 'volwassen arbeidsrelaties'. Klik hier voor het volledige programma.

 

17 augustus 2014

Workbooster op tv zondag 17 augustus 13.00 uur RTL7 in de Succesfactor.

Workbooster is geeindigd binnen de top 5 beste bedrijven arbodienstverleningsbranche. We zijn nog maar 1 jaar oud, nog steeds klein, maar onze propositie is innovatief en onderscheidend. Mooie erkenning voor ons team en onze klanten!

Noot: formeel is Workbooster geen arbodienst (met als corebusiness verzuimbegeleiding). We zijn een innovatief HR bureau dat zich richt op vraagstukken op het snijvlak van organisatieontwikkeling en gezondheidsmanagement.

 

11 augustus 2014

Unieke mogelijkheid: ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid miv oktober 2014!

Wilt u aan de slag met het thema vitaliteit / duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie? Pak dan nu de mogelijkheid om maar liefst 50% subsidie te ontvangen voor projecten die zich richten op het versterken van de gezondheid, motivatie en/of productiviteit van uw medewerkers!

Workbooster heeft veel ervaring met het uitvoeren van projecten rondom duurzame inzetbaarheid en het begeleiden van ESF subsidietrajecten en wij helpen graag met de uwe!

Uw aanvraag kan o.a. betrekking hebben op thema's en activiteiten zoals: het maken van een bedrijfs- of organisatiescan, onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, bevordering van gezond/veilig werken, een 'lerende organisatie', flexibele werkcultuur, of het stimuleren van interne en externe mobiliteit van uw werknemers. 

Hoogte van de subsidie
50% van de projectkosten tot een bedrag van maximaal 10.000. De minimale projectkosten zijn 12.000 (50% subsidie = 6.000).

Aanvraagperiode
Aanvragen dienen tussen 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014 te worden ingediend. Ervaring met voorgaande programmaperiodes leert dat deze regeling snel overtekend is. Wij adviseren dan ook om vroegtijdig te starten met het inschakelen van een externe adviseur en het schrijven van een aanvraag.

Meer informatie?
Download onze Factsheet subsidie Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014-2020

Wilt u meer weten over deze subsidie en hoe u voor uw organisatie hiervan kunt profiteren? Neem dan contact op met Danny Wilms, 06 294 198 14 of mail naar info@workbooster.nl

 

17 juni 2014

Wegens grote belangstelling organiseren Workbooster en het Dienstencentrum op 17 juni een extra workshop 'Meer rendement met Duurzame Inzetbaarheid'.

Doelgroep
Ondernemers, P&O-ers, HR-managers, QHSE-managers of KAM-coördinatoren, leidinggevenden.

Wanneer: dinsdag 17 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Waar: Startbaan 10 Amstelveen
Trainers: Danny Wilms (Workbooster) en Harmen Geel (het Dienstencentrum).

Inschrijven:

De investering
De investering voor de workshop (inclusief bedrijfsscan) bedraagt slechts 175,00 (ex btw).

Meer informatie
Danny Wilms 06-294 198 14 of email: info@workbooster.nl