Overige diensten - Workbooster

Overige diensten

Overige diensten

Door de brede kennis en expertise binnen ons netwerk kunnen organisaties en bedrijven ook bij ons terecht voor een aantal andere diensten.

Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E)
Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een wettelijk verplichte inventarisatie van de risico's binnen een bedrijf rond de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de manier waarop die risico's weggenomen kunnen worden. Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E laten toetsen door een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige.

Workbooster heeft gecertificeerde arbodeskundigen in huis die de RI&E voor u kunnen uitvoeren en zo nodig de voorgeschreven toetsing kunnen verzorgen. Onze specifieke expertise is het inventariseren van het arbeidsrisico Psychosociale Arbeidsbelasting (werkdruk en en ongewenste omgangsvormen).

Trainen van leiderschaps- en communicatieve vaardigheden
Workbooster ondersteunt leidinggevenden bij het verbeteren van hun vaardigheden, zoals het voeren van verzuim- en functioneringsgesprekken of andere gesprekken met hun medewerkers om blijvend gezond en met plezier te werken.

Coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding
Wij kunnen op individueel, team- en bedrijfsniveau ondersteunen bij vraagstukken rondom samenwerking, functioneren, leefstijl en/of loopbaan.

Begeleiding en ondersteuning van ondernemingsraad (OR)
Een OR moet aan de ene kant door de ogen van de werknemer kijken naar het ondernemingsbelang en aan de andere kant de belangen van de medewerkers behartigen en ervoor zorgen dat zij onder goede werkomstandigheden werken. Daarbij komen ook vraagstukken als vergrijzing, werkdruk, en strategische veranderingen aan bod. Workbooster ondersteunt ondernemingsraden op een laagdrempelige en pragmatische wijze bij vraagstukken rondom medezeggenschap, participatie, arbeidsomstandigheden, ongewenst gedrag, werkdruk en duurzame inzetbaarheid. Ook kunnen we een OR helpen om effectiever te worden, beter met elkaar samen te werken of om een betere gesprekspartner te worden voor directie en bestuurders.  

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is specialist in het begeleiden en ondersteunen van medewerkers die met ongewenste omgangsvormen worden geconfronteerd. Denk daarbij aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie en geweld. Wij hebben vertrouwenspersonen in ons netwerk die medewerkers kunnen ondersteunen en bijstaan bij voorkomende problemen.

Workbooster heeft ook veel ervaring met het (verder) ontwikkelen van het beleid rondom ongewenste omgangsvormen en het opstellen van protocollen zoals klachtenregelingen en gedragscodes. 

Bemiddeling bij conflicten
Workbooster heeft mediators beschikbaar die op professionele wijze kunnen ondersteunen bij conflicten op het werk.

Meer weten?