Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Organisaties en medewerkers kunnen verschillende motieven hebben voor opleiden en ontwikkelen.

Motieven voor organisaties
Leren is een van de belangrijkste succesfactoren voor organisaties die erin moeten slagen om op hun steeds onvoorspelbaardere omgeving in te spelen. Snel veranderende marktomstandigheden, de komst van nieuwe technieken en intensievere samenwerkingsvormen binnen en tussen organisaties vragen om veel aanpassingsvermogen. Voor organisaties ligt het accent dus vaak op innovatie en flexibiliteit.

Een organisatie leert echter pas als de medewerkers zich ontwikkelen en leren. Mensen zijn dus de drijvende kracht achter een ‘lerende organisatie’.

Motieven voor medewerkers
Motieven van medewerkers voor opleiden en ontwikkelen liggen vaak op het vlak van employability (je brood kunnen verdienen, nu en in de toekomst), baanmobiliteit en eigen professionalisering.

De hectiek van de dag
Organisatieontwikkeling vraagt om tijd en om aandacht. In de praktijk geldt echter voor veel organisaties de hectiek van de dag: een stroom van activiteiten en het gevoel geleefd te worden. Waardoor je – met elkaar -  onvoldoende aan belangrijke zaken toekomt. Dan kan juist hulp van buitenaf zinvol zijn. Iemand die met een objectieve en frisse blik meekijkt en meehelpt.

‘Hire a fool now and then’ zei organisatievernieuwer Ricardo Semler niet voor niets. Waarom? Omdat een fool – een hofnar – ‘onnozele’ vragen stelt. Met een knipoog en als serieuze verwondering. ‘Goh, het valt mij op dat jullie hier …., waarom is dat?’ Met vrijwel altijd andere inzichten als resultaat: ‘Inderdaad, dat doen we altijd zo. Waarom eigenlijk?’, ‘Nooit bij stilgestaan eerlijk gezegd’. Patronen worden zo zichtbaar. Bewustwording als motor voor verandering.

Het doel van organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling kan gericht zijn op het begeleiden van bestuur, directie, management, teams of medewerkers. Met als doel te veranderen, beter samen te werken, efficiënter te werken of meer synergie in de organisatie te creëren. 

Onze dienstverlening
Workbooster is expert in het gedrag van mensen op het werk. Van de werkvloer tot aan de boardroom. De adviseurs en psychologen van Workbooster hebben jarenlange ervaring met organisatieontwikkeling. Waar veel anderen zich bij organisatieontwikkeling richten op de harde kant van een organisatie, richten wij ons vooral op de mensen binnen de organisatie: gedrag, waarden, dynamiek, cultuur en samenwerking. 

Worstelt jouw organisatie met dergelijke vraagstukken? Workbooster biedt graag de helpende hand. Op een speelse manier maken we patronen, overtuigingen en gewoontes zichtbaar die anders onder de oppervlakte blijven. Samen met betrokkenen zetten we een mooie stap vooruit.

Meer weten?