Arbo en strategie

Arbo en strategie

Bedrijven en organisaties hebben het druk met (winstgevende) activiteiten. Naast alle ambities moet er ook aandacht worden besteed aan ‘Arbo’.
Veilig, gezond en plezierig werken, is in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om werk te maken van goede arbeidsomstandigheden.

Bij veilig en gezond werken zijn drie aspecten van belang: techniek, organisatie en gedrag. In de praktijk blijkt dat bedrijven vaak meer aandacht besteden aan wet- en regelgeving, organisatie en techniek, en meer moeite hebben met gedrag en cultuur. Dat is jammer, want het zijn vaak juist de ‘gedragsaspecten’ die een essentiële rol spelen.

Ontwikkelen van een duurzame aanpak
Wij zijn voorstander van een duurzame aanpak die niet alleen is gericht op ‘compliance’ (voldoen aan de geldende Arbo wet- en regelgeving) maar vooral op cultuur, gedrag en participatie van alle betrokkenen. Zodat Arbo als onderwerp ‘van binnenuit’ wordt opgenomen in het bedrijf en de plek krijgt die het verdient. Nu en in de toekomst. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en te houden. 

Workbooster is expert in het gedrag van mensen. Van de werkvloer tot aan de boardroam. Samen met betrokkenen zoeken we naar een aanpak die aansluit bij de kenmerken van het bedrijf/de organisatie én de medewerkers. Onze onderzoeken, adviezen, trainingen en verander- en coachtrajecten faciliteren beweging.

Onze dienstverlening
Workbooster is expert in het gedrag van mensen op het werk. Naast organisatiepsychologen hebben we ook gecertificeerde arbo kerndeskundigen in huis en een advocaat arbeidsrecht voor het oplossen van juridische vraagstukken. Onze adviseurs hebben allemaal ruim 25 jaar ervaring met het ondersteunen van branches, bedrijven en organisaties bij het realiseren van een gezonde, veilige en prettige werkomgeving. Dat doen we naar behoefte in de rol van adviseur, trainer, coach, procesbegeleider of projectmanager. Voor werkgevers én werknemers. 

Denk daarbij aan het coördineren of uitvoeren van campagnes ter bevordering van de veiligheidscultuur, het ontwikkelen van leefstijlprogramma’s en het opzetten van een effectief arbo- en verzuimbeleid. Of adviestrajecten gericht op het terugdringen van werkdruk of het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Ook hebben we veel ervaring met het ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe arbo-instrumenten en nieuwe vormen van arbodienstverlening. 

Opdrachten waarvoor Workbooster kan worden ingeschakeld:

Op bedrijfsniveau

 • medewerkersonderzoek (werkbeleving) 
 • onderzoek en advies psychosociale arbeidsbelasting (PSA): arbeidsrisico's die werkstress kunnen veroorzaken (werkdruk en/of ongewenste omgangsvormen) 
 • coaching (management/team/individueel)
 • onderzoek, advies en interventies bij verzuim, verandertrajecten (o.a veiligheidscultuur) en duurzame inzetbaarheid 
 • uitvoering en/of coördinatie (eventueel toetsing) van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • ontwikkelen/ implementeren van preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid
 • ondersteunen bij aanbestedingstrajecten of subsidieaanvragen
 • training leidinggevenden (o.a. regie op verzuim, gespreksvaardigheden)
 • training stressmanagement 
 • training preventiemedewerkers
 • begeleiding/training van de OR of PVT (kennisontwikkeling, effectief beïnvloeden)
 • maatwerktrainingen en kick-offs rondom bedrijfsspecifieke issues
 • juridische vraagstukken (zie juridisch advies

Op brancheniveau

 • adviseren en/of ondersteunen van bedrijfstakcommissies of sectororganisaties
 • ontwikkelen, implementeren en/of onderhouden van branche instrumenten
 • ondersteunen bij nationale of Europese subsidievragen (domein arbeid - gezondheid) 
 • coördineren of ondersteunen van campagnes
 • overleg met inspectiediensten (handhaving) en het oplossen van problemen of eisen
 • inhoudelijke of procesmatige bijdrage leveren aan congressen, trainingen en workshops
 • ondersteunen bij juridische vraagstukken (arbeidsomstandigheden, CAO), zie juridisch advies

Projectmanagement voor Arbodiensten
Ook ondersteunt Workbooster arbodiensten met het ontwikkelen of succesvol in de markt zetten van nieuwe vormen van dienstverlening. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het in de markt zetten van nieuwe vormen van dienstverlening. Niet alleen met betrekking tot verzuimbegeleiding, preventie of duurzame inzetbaarheid, maar op het hele HR werkveld. 

Meer weten?