Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Bij een groot deel van het verzuim is het medisch aspect slechts een onderdeel van de beslissing om te verzuimen. Vaak spelen er ook andere zaken een rol, die – zeker bij een goede verstandhouding tussen leidinggevende en medewerker– zijn te beïnvloeden. De direct leidinggevende staat immers het dichtst bij de medewerker en heeft daardoor, naast de medewerker zelf, het beste zicht op de werk- en privésituatie.

Ziekteverzuimbeleid moet maatwerk zijn dat past bij de kenmerken van de organisatie en de medewerkers. Workbooster heeft 25 jaar ervaring met het ondersteunen van branches, bedrijven, organisaties en arbodiensten bij het succesvol terugdringen van het verzuim en het oplossen van problemen rondom arbeidsongeschiktheid en re-integratie.  

Onze dienstverlening

Workbooster is expert in het gedrag van mensen op het werk. Onze organisatiepsychologen zijn ook gecertificeerd als Arbeids- en Organisatie deskundige (kerndeskundige Arbowet). Daarnaast werken we samen met twee gerenommeerde partners: een arbeidskundig adviesbureau en een advocaat arbeidsrecht. Onze kracht is dat we samen met de opdrachtgever bekijken wie van ons de meeste toegevoegde waarde heeft. Alle samenwerkingspartners hebben jarenlange ervaring met vraagstukken rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het opstellen van een effectief verzuimbeleid
  • het terugdringen van verzuim op organisatie of afdelingsniveau (adviestraject)
  • het trainen en coachen van leidinggevenden bij het voeren van verzuimgesprekken. 
  • arbeidsdeskundig onderzoek 
  • het begeleiden bij bezwaar (organisaties en particulieren)
  • dossiercheck/re-integratieadvies
  • mediation bij conflicten
  • juridisch advies voor werkgevers en HR-professionals

In overleg kiezen we - indien nodig - voor een integrale benadering en maken we verbindingen met andere aspecten zoals preventie en externe leveranciers zoals de arbo- of verzuimbegeleidingsdienst. 

Meer weten?