achtergrond

Meer diensten

Door de brede kennis en expertise binnen ons netwerk kunt u ook bij ons terecht voor een aantal andere diensten.

Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) 
Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een wettelijk verplichte inventarisatie van de risico's binnen een bedrijf rond de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de manier waarop die risico's weggenomen kunnen worden. Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E laten toetsen door een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige. Workbooster heeft gecertificeerde arbodeskundigen in huis die de RI&E voor u kunnen uitvoeren en zo nodig de voorgeschreven toetsing kunnen verzorgen.

Trainen van leiderschaps- en communicatieve vaardigheden 
Workbooster ondersteunt leidinggevenden bij het verbeteren van hun vaardigheden, zoals het voeren van verzuim- en functioneringsgesprekken of andere gesprekken met hun medewerkers om blijvend gezond en met plezier te werken.

Coaching, leefstijladvisering en loopbaanbegeleiding 
Wij kunnen u op individueel, team- en bedrijfsniveau ondersteunen bij vraagstukken rondom samenwerking, functioneren, leefstijl en/of loopbaan.

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 
Onze ervaren arbeidsdeskundige biedt hulp en ondersteuning bij vraagstukken rondom arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Zo nodig brengen wij u ook in contact met een bedrijfsarts.

Begeleiding en ondersteuning van ondernemingsraad (OR) 
Workbooster ondersteunt ondernemingsraden op een laagdrempelige en pragmatische wijze bij vraagstukken rondom medezeggenschap, participatie en duurzame inzetbaarheid.

Vertrouwenspersoon 
Onze vertrouwenspersoon kan uw medewerkers ondersteunen en bijstaan bij voorkomende problemen rond ongewenste omgangsvomen, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie en geweld.

Juridisch Advies 
Workbooster heeft een ervaren advocaat in haar netwerk met ruime ervaring op het gebied van  arbeidsrechtelijke problematiek. Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij het begeleiden en doorvoeren van reorganisaties en het opstellen van een sociaal plan of een beëindigingsregeling, maar ook adviseren we over (het moderniseren van) arbeidsvoorwaarden en bedrijfsreglementen.

Bemiddeling bij conflicten 
Workbooster wordt regelmatig gevraagd te bemiddelen bij conflicten. Onze mediators kunnen u op professionele wijze ondersteunen bij conflicten op het werk.