WERKbalansmeter 2.0 gelanceerd!

WERKbalansmeter 2.0 gelanceerd!

In 2012 sloot Wilms Arbeidsinspiratie een Innovatie Prestatie Contract (IPC) af met het Ministerie van Economische zaken om een innovatieve nieuwe HR tool op de markt te zetten. Na een ontwikkeltraject van twee jaar samen met enkele publieke instellingen, kwam de WERKbalansmeter (WBM) in 2014 op de markt. Ook werd netwerkorganisatie Workbooster opgericht om aanvullende dienstverlening te verzorgen.

WERKbalansmeter 2.0
De WBM is in 2022 inhoudelijk geactualiseerd. De nieuwe versie is nu ook beschikbaar in het Engels en richt zich naast duurzame inzetbaarheid vooral op het inventariseren van werkaspecten die werkstress (PSA) kunnen veroorzaken. Daarnaast hebben we prioriteit gegeven aan informatiebeveiliging en wordt de WBM ingevuld vanuit een ISO 27001 én NEN 7510 gecertificeerde omgeving.

De visie achter het instrument
De WBM is destijds ontworpen vanuit de visie dat gezond en met plezier aan het werk blijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. Als werkgever moet je niet alleen de kar trekken. De uitdaging is om medewerkers in beweging te brengen en ook zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid. De WBM helpt daarbij.

Persoonlijke uitslag
Medewerkers krijgen na het invullen van de WBM een eigen uitslag met tips en adviezen. De individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer.

Bedrijfsrapport
Indien er meer dan tien medewerkers meedoen, dan krijg je een bedrijfsrapportage. De gegevens zijn hierin niet te herleiden tot individuen. Wij kunnen – indien gewenst – resultaten van locaties, afdelingen of functies naast elkaar zetten zodat je haarscherp in beeld krijgt waar de verbetermogelijheden zitten.

De WBM kan ingezet worden als een modern medewerkersonderzoek (MTO), of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke arbo verplichting om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.

Wat levert de WERKbalansmeter op?

Voor werknemer:

  • inzicht in de eigen situatie en de mogelijkheid om direct zelf aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te versterken.
  • Praktisch hulpmiddel om gezond en met plezier te kunnen blijven werken.

Voor werkgever

  • Je hoeft niet alleen de kar te trekken omdat de WBM jouw medewerkers activeert om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor werkplezier, prestaties en inzetbaarheid.
  • Hulpmiddel voor het versterken van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de inzetbaarheid op het werk, nu en in de toekomst.
  • Haarscherp inzicht – voor de hele organisatie en voor elk team – hoe er gescoord wordt op thema’s die invloed hebben op prestaties en welzijn.
  • Je voldoet hiermee aan de Arbowet verplichting om de risico's op psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) in kaart te brengen in het kader van de RI&E.
  • Verbetering van het imago als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie.
  • Meer kans dat ervaren en gemotiveerde medewerkers blijven.
  • Betere mogelijkheid om verzuim terug te dringen.

Wil je meer weten over de WERKbalansmeter?
De WERKbalansmeter is onderdeel van een reeks instrumenten en interventies die Workbooster kan inzetten. We hebben de WBM met succes ingezet bij zeer diverse opdrachtgevers: van maakindustrie, zakelijke dienstverlening, zorginstellingen, onderwijsinstituten tot aan high-tech ondernemingen; van MKB tot multinationals. Lees Wat zeggen opdrachtgevers over Workbooster? of bekijk ons portfolio met voorbeelden van projecten uitgevoerd door Workbooster. Neem voor meer informatie contact met ons op of download de nieuwe flyer.

Download de vernieuwde Productflyer WERKbalansmeter of de Engelstalige flyer WERKbalansmeter