Workbooster adviseert Shell locaties over personeelsbeleid

Workbooster adviseert Shell locaties over personeelsbeleid

Robbert de Vogel, directeur/eigenaar van Walenburg BV, is al 10 jaar exploitant van diverse Shell locaties in het midden van land. Recent heeft hij als franchisenemer van de oliemaatschap vier nieuwe locaties toegewezen gekregen rondom Utrecht, waaronder het grootste tankstation van Nederland, langs de A2 bij Breukelen. Workbooster voerde in opdracht van Arbodienst BeeActive een verdiepend medewerkersonderzoek uit. 

Wij vroegen Robbert de Vogel naar zijn ervaringen.

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?
Medio april 2021 hebben wij via Workbooster een onderzoek laten verrichten onder onze 120 medewerkers. Primaire aanleiding hiervoor kwam uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Uit deze RI&E kwamen geluiden over verminderde motivatie en pesterijtjes op de werkvloer. Deze signalen kwamen voornamelijk vanaf twee recent overgenomen locaties. Zelf had ik ook al het idee dat het niet goed zat maar kreeg er niet de vinger achter. Via onze verzuimbegeleider van BeeActive, ben ik in contact gekomen met Danny Wilms, die als zelfstandig Arbeids- en Organisatiedeskundige is verbonden aan BeeActive.’

Wat was de werkwijze?
‘Na een goed voorbereidend gesprek zijn we gekomen tot een uitvoerige vragenlijst voor onze medewerkers waarin ruimte was om gerichte en open vragen te stellen. Nadat alle vragenlijsten waren ingevuld ontving ik een zeer uitvoerige rapportage waarin een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, en specifieke scores per locaties.’


Wat heeft het medewerkersonderzoek met de WERKbalansmeter jullie opgeleverd?
‘Vanuit de aangeleverde rapportage kon ik vrij snel opmaken waar en op welke gebieden onze medewerkers knelpunten ervaren als het gaat om de werkbeleving. Dit rapport heeft ons in staat gesteld de uitkomsten behoorlijk concreet te maken zodat wij, mede met extra hulp van Danny, een plan van aanpak hebben kunnen maken om de knelpunten aan te pakken. Het onderzoek heeft ons echt geholpen om richting te bepalen in ons personeelsbeleid. Zeer waardevolle inzichten verkregen.’

Hoe is de samenwerking met Workbooster bevallen?
‘De samenwerking met Danny is prettig en open. Er wordt goed mee gedacht, de aanpak is pragmatisch en de communicatie heb ik als zeer soepel en efficiënt ervaren.'

Robbert de Vogel heeft Workbooster gevraagd het medewerkersonderzoek over anderhalf jaar nog eens uit te voeren, om zo de vorderingen te kunnen meten.