Ingenieursbureau Deerns gebruikte de WERKbalansmeter als voorbereiding op dialoogsessies duurzame inzetbaarheid

Deerns is een wereldwijd opererend onafhankelijk ingenieursbureau. Het bedrijf is in 1928 opgericht en heeft aansprekende projecten gerealiseerd voor luchthavens, gezondheidszorg, datacenters, clean tech-omgevingen, vastgoed en infra. Deerns wil voorop blijven lopen in de markt en realiseert zich dat dat alleen kan worden gerealiseerd als collega’s plezier in hun werk hebben en het belangrijk vinden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Kortom: met mensen die duurzaam inzetbaar zijn

Deerns: hoe duurzaam inzetbaar ben jij?

Vraag
Deerns was bezig met het opnieuw formuleren van de strategie rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het startpunt daarvoor waren dialoogsessies waarin laagdrempelig en interactief met elkaar het gesprek werd aangegaan.

De vraag was om – ter voorbereiding op de dialoogsessies - medewerkers bewust te maken van de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid en hun eigen balans daarin. Er stond tijdsdruk op het project en er moest snel worden gehandeld.

Onze aanpak
Medewerkers in beweging brengen en zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid, is ook het doel van de WERKbalansmeter. De WERKbalansmeter is een door ons ontwikkeld instrument, met goedkeuring van het ministerie van Economische Zaken. Na een grondig intake met de afdeling HR van Deerns is de vragenlijst samengesteld en hebben we goede afspraken gemaakt om het project snel uit te kunnen voeren en een zo hoog mogelijke respons te krijgen.

Resultaat
De respons was 100%. De medewerkers van Deerns kregen direct na het invullen van de online vragenlijst een persoonlijke terugkoppeling met tips. Deerns ontving een geanonimiseerd bedrijfsrapport waarmee ze op bedrijfsniveau inzicht kregen in het menselijk kapitaal en de verbeterpunten.

Mede dankzij de inzet van de WERKbalansmeter zijn de dialoogsessies geslaagd en is er een constructieve start gemaakt om samen werk te maken van duurzame inzetbaarheid.

Wij vroegen Linda Hennig-Wijmer, Human Resources Deerns, naar hun ervaringen:

‘Ter voorbereiding op te houden dialoogsessies met medewerkers van onze organisatie over duurzame inzetbaarheid, hebben we gebruik gemaakt van de ‘WERKbalansmeter’ van Workbooster. Op deze manier wilden we onze medewerkers bewust maken van  de elementen van duurzame inzetbaarheid en hen inzicht geven in hun eigen balans. Dat inzicht kregen ze door het persoonlijke rapport dat een ieder ontving na het invullen van de vragenlijst. De respons was 100%.'

'Workbooster heeft ons hierin prima geadviseerd. Er stond enige tijdsdruk op het traject, maar Workbooster had de flexibiliteit en snelheid  die nodig waren. Dit hebben we zeer op prijs gesteld. Mede dankzij de vragenlijst, die inzicht gaf in wat er komt kijken bij duurzame inzetbaarheid, kijken we inmiddels terug op geslaagde dialoogsessies, die voor Deerns een goede basis bieden om onderwerpen in het brede kader van Duurzame Inzetbaarheid aan te pakken.’

Nogmaals hartelijk dank voor jullie ondersteuning!