WERKbalansmeter

WERKbalansmeter

Een medewerkersonderzoek kan worden gezien als een röntgenfoto van jouw bedrijf of organisatie, genomen vanuit het gezichtspunt van de medewerkers. Wat leeft er in de organisatie? Waar gaat het juist goed en wat kunnen anderen daarvan leren? Dat is waardevolle informatie, niet alleen voor directie, management of HR, maar voor alle medewerkers. 

Als werkgever, bestuur, management of HR manager krijg je op bedrijfsniveau inzicht in het menselijk kapitaal. In het rapport kun je zien hoe er gescoord wordt op thema’s die invloed hebben op de prestaties en het welzijn en waar de verbetermogelijkheden zitten. 

Uniek instrument ontwikkeld: de WERKbalansmeter (WBM)
In 2012 sloot Workbooster een Innovatie Prestatie Contract (IPC) af met het Ministerie van Economische zaken om innovatieve nieuwe HR tools op de markt te zetten. Een daarvan was de WERKbalansmeter, een nieuwe manier van medewerkersonderzoek. Ontworpen vanuit de visie dat gezond en met plezier aan het werk blijven in het belang is van werkgever en werknemer en daarom vooral ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En je als werkgever dus niet alleen de kar moet trekken. De uitdaging is om medewerkers in beweging te brengen en ook zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid. De WBM helpt daarbij. 

Wat is de WERKbalansmeter?
De WERKbalansmeter of WBM is een eenvoudige test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog ''goed in hun vel zitten''. De WBM stimuleert medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werkplezier, gezondheid, loopbaan en inzetbaarheid. Dat zorgt ervoor dat ze gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken, niet alleen nu maar ook in de toekomst. De WBM is in 2022 inhoudelijk geactualiseerd. De WBM 2.0 richt zich naast duurzame inzetbaarheid nu meer op het inventariseren van werkaspecten die werkstress kunnen veroorzaken.  

De WBM kan door de unieke opzet ook worden ingezet als een modern medewerkersonderzoek (MTO). Of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke verplichting om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.  

De vragenlijst 
De WBM wordt ingevuld via internet vanuit een ISO 27001/NEN 7510 omgeving en is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.
De WBM gaat over alle aspecten van het werk en stelt de 'fit' of balans tussen persoon (gezondheid, kennis, vaardigheden, attitude en motivatie) en werk (organisatiecontext) centraal. Bij een goede balans zit iemand lekker in zijn vel en presteert hij goed. Is die balans er niet, dan kan dat leiden tot stress, ontevredenheid en soms ook slechte prestaties.   

Persoonlijke uitslag 
Medewerkers krijgen na het invullen van de WBM hun eigen uitslag met adviezen en tips. Die individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer.

Bedrijfsrapportage 
Doen er meer dan tien medewerkers mee, dan ontvang je een bedrijfsrapportage. De gegevens hierin zijn niet te herleiden tot individuen. De resultaten van locaties, afdelingen of functies kunnen - indien gewenst - naast elkaar wordt gezet. 

Wat levert de WERKbalansmeter op?

Voor werknemer

  • Inzicht in de eigen situatie en de mogelijkheid om direct zelf aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te versterken.
  • Praktisch hulpmiddel om gezond en met plezier te kunnen blijven werken.

Voor werkgever

  • De WBM activeert medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid.
  • De WBM helpt om de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de inzetbaarheid op het werk te versterken.
  • Je krijgt haarscherp inzicht hoe het staat met thema's rond werkplezier, betrokkenheid en inzetbaarheid.
  • Je voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting om de risico's op psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) in kaart te brengen in het kader van de RI&E.
  • Verbetering van het imago als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie.
  • Meer kans dat ervaren en gemotiveerde medewerkers blijven.
  • Betere mogelijkheid om verzuim terug te dringen.

Voorbeelden van uitgevoerde projecten met de WERKbalansmeter
Enkele voorbeelden van projecten waarbij we de WERKbalansmeter hebben ingezet: klik hier voor zorginstelling Talma Borgh,
of hier voor Ingeniersbureau Deerns of hier voor onderzoek bij diverse Shell locaties, waaronder de grootste in Nederland. 

Meer informatie over de WERKbalansmeter?
Veel gestelde vragen 

Meer weten?