Leefstijltrainingen namens My Daily Lifestyle voor openbaar vervoerbedrijf HTM

HTM is het openbaar vervoerbedrijf van én voor de Haagse regio. Met haar trams, light-railvoertuigen en bussen is HTM een herkenbaar en vertrouwd gezicht in de regio. Met ruim 2.000 medewerkers verzorgen ze een belangrijk deel van het collectief personenvervoer over de rails en over de weg in Den Haag en in de regio.

In 2015 hebben de sociale partners in de sector Openbaar vervoer (OV)een sectorplan opgesteld. In dit Sectorplan OV stonden maatregelen die moesten zorgen voor meer instroom van jongeren en het vitaal en inzetbaar houden van de (vergrijzende) groep medewerkers. Voor de doelgroep HTM medewerkers in rijdende functies, die een code 95 vermelding op hun rijbewijs nodig hadden, moesten scholingsmodules ontwikkeld worden die aansloten bij de doelstellingen van het sectorplan OV.

Via een aanbestedingsprocedure werd MyDailyLifestyle in de gelegenheid gesteld offerte uit te brengen voor het ontwikkelen en uitvoeren van enkele theoriemodules. MyDailyLifestyle is een bureau gespecialiseerd in leefstijlverbetering.

Vraag
MyDailyLifestyle heeft Workbooster om hulp gevraagd bij het schrijven van de offerte in het kader van het aanbestedingstraject. En om bij het winnen van de aanbesteding – namens MyDailyLifestyle – de trainingen te verzorgen voor HTM. 

Onze aanpak
Workbooster heeft jarenlange ervaring met het opstellen van (scholings) programma’s en het succesvol aanvragen van subsidietrajecten op branche- en bedrijfsniveau. Voor MyDailyLifestyle leverden wij de input voor de Theoriemodule ‘omgaan met stress als basis voor een duurzame inzetbaarheid’.

Resultaat
Mede door onze ondersteuning kwam MyDailyLifestyle als beste inschrijver uit de bus en mochten ze in 2015 en 2016 de trainingen verzorgen voor HTM. In Den Haag – en enkele keren bij de vestiging op Schiphol – hebben we met veel plezier vele trainingen verzorgd voor de HTM medewerkers. De trainingen – en de no-nonsense manier waarop ze werden gegeven – sloten goed aan bij de doelgroep en werden uitstekend beoordeeld door de deelnemers.