Workbooster adviseert Shell Stations over hun personeelsbeleid

Workbooster heeft in opdracht van Arbodienst BeeActive een medewerkersonderzoek uitgevoerd bij diverse Shell locaties, waaronder de grootste van Nederland. Deze shell locaties worden geëxploiteerd door Robbert de Vogel, eigenaar/directeur van Walenburg BV.

Vraag 
Primaire aanleiding was de uitgevoerde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Uit deze RI&E kwamen geluiden over verminderde motivatie en pesterijtjes op de werkvloer. Deze signalen kwamen voornamelijk vanaf twee recent overgenomen locaties. De directie had zelf ook al het idee dat het niet goed zat, maar kreeg er niet de vinger achter. Via hun Arbodienst BeeActive, zijn ze in contact gekomen met Workbooster.  

Onze aanpak 
Na een grondige intake met de directie en enkele medewerkers is een vragenlijst samengesteld en hebben we goede afspraken gemaakt om het project snel uit te kunnen voeren en een zo hoog mogelijke respons te krijgen. 

Resultaat 
Met de WERKbalansmeter maakten we als het ware een röntgenfoto van de Shell locaties, genomen vanuit het gezichtspunt van de medewerkers. De directie kreeg hiermee goed inzicht in de werkbeleving en dynamiek binnen de locaties. Op basis van dit inzicht hebben we de directie geadviseerd over interventies om de knelpunten aan te pakken alsmede aanpassingen in het personeelsbeleid. 

Workbooster adviseert Shell locaties over hun personeelsbeleid

Wij vroegen Robbert de Vogel, exploitant van deze Shell locaties, naar zijn ervaring met de WERKbalansmeter van Workbooster.

Wat was de werkwijze?
‘Na een goed voorbereidend gesprek zijn we gekomen tot een uitvoerige vragenlijst voor onze medewerkers waarin ruimte was om gerichte en open vragen te stellen. Nadat alle vragenlijsten waren ingevuld ontving ik een zeer uitvoerige rapportage waarin een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, en specifieke scores per locaties.’

Wat heeft het medewerkersonderzoek met de WERKbalansmeter jullie opgeleverd?
‘Vanuit de aangeleverde rapportage kon ik vrij snel opmaken waar en op welke gebieden onze medewerkers knelpunten ervaren als het gaat om de werkbeleving. Dit rapport heeft ons in staat gesteld de uitkomsten behoorlijk concreet te maken zodat wij, mede met extra hulp van Workbooster , een plan van aanpak hebben kunnen maken om de knelpunten aan te pakken. Het onderzoek heeft ons echt geholpen om richting te bepalen in ons personeelsbeleid. Zeer waardevolle inzichten verkregen.’

Hoe is de samenwerking met Workbooster bevallen?
‘De samenwerking met de adviseurs is prettig en open. Er wordt goed mee gedacht, de aanpak is pragmatisch en de communicatie heb ik als zeer soepel en efficiënt ervaren.'

Robbert de Vogel heeft Workbooster gevraagd om het medewerkersonderzoek over anderhalf jaar nog eens uit te voeren, om zo de vorderingen te kunnen meten.